Webs d'interès

Llibres ´on line´
Thyroid diseases manager
Llibre ´on line´ sobre les malalties de la tiroide. Realitzat per experts en cada materia.Actualitzat any 1999.
Localitzadors d´Informació
Hardin Meta Directory of Internet Health Resources
Per diferents especialitats. Agrupa recursos d´Internet. Per Endocrinologia i Diabetis hi ha unes 20 webs, que donen accés a revistes, societats, formació continuada, patologia endocrina, etc.
Medical Matrix
Es poden trobar: apartats de formació, informació a pacients, accés a Medline i revistes electròniques. També permet accedir per multimedia a ponències d´alguns simposiums. Cal enregistrar-se
medscape
revisions i articles d´endocrinologia
Revistes
American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism
Sumaris i resums ´on line´. Informació per subscripció. Possibilitat de rebre articles ´on line´
Annales d´Endocrinologie
Revista de la Societat Francesa d´Endocrinologia
Clinical Endocrinology
Sumaris i informació per la subscripció.
Cytokine and Growth Factor Reviews
Sumaris i informació per la subscripció.
Domestic Animal Endocrinology
Sumaris i informació per la subscripció.
Endocrinologist
Informació breu. Les instruccions pels autors es poden aconseguir en format "Acrobat"
European Journal of Endocrinology
Sumaris, resums i informació per subscripció
Frontiers in Neuroendocrinology
Instruccions pels autors i informació per la subscripció
Generaland Comparative Endocrinology
Instruccions pels autors i informació per la subscripció.
Gynecological Endocrinology
Sumari i informació per la subscripció
Hormones and Behavior
Informació per la subscripció i pels autors
Journal of Endocrinology
Sumaris, resums i informació per la subscripció
Journal of Molecular Endocrinology
Sumaris, resums i informació per la subscripció
Journal of Neuroendocrinology
Sumaris, resums, i informació per la subscripció i els autors
Molecular and Cellular Endocrinology´
Sumaris i informació per la subscripció
Neuroendocrinology (BioMedNed)
Sumaris i possibilitat de rebre resums prèvia subscripció gratuïta
Psychoneuroendocirnology
Sumaris i informació per la subscripció
Steroids
Sumaris i informació per la subscripció
Trends in Endocrinology and metabolism
Sumaris i informació per la subscripció
Societats de Pacients i Webs d´Informació i Educació
National Graves´ Disease Foundation
Associació pacients. Informació general sobre malalties de la tiroide
Pituitary Tumor Network Association
Web que presenta una extensa informació dedicada a pacients afectats de tumors o malalties de la hipòfisi.
Thyroid Society
Informació general sobre malalties de la tiroide. Orientat a pacients.
Thyrolink. Merck KGak
Centre d´informació per pacients i per professionals (en anglès, alemany, francès i italià)